Cách đảm bảo chất lượng thực phẩm trong tủ lạnh

1. Đặt tủ lạnh ở nhiệt độ dưới 5 độ C.
2. Để các loại thực phẩm khác nhau vào tủ lạnh riêng biệt.
3. Để thực phẩm tươi sống trong bao bì để ngăn chặn không khí tác động.
4. Đổi nước của các thực phẩm tươi sống để đảm bảo sự tươi mát.
5. Để thực phẩm tươi sống ở tầng trên các loại thực phẩm khác để tránh áp lực.

Đọc tiếp